Klachten

Bent u niet tevreden over de werking van onze maatschappij ?

Krijgt u geen antwoord op uw brief? Werd uw vraag niet tijdig beantwoord? Laat een terugbetaling van inschrijvings- of dossierskosten te lang op zich wachten?

Onze maatschappij probeert in eerste instantie tegemoet te komen aan uw vragen. Indien dit toch niet naar wens gebeurt, kan u een klacht indienen. Hoe kan u deze klacht indienen?

Bij voorkeur een schriftelijk klacht

Hiervoor kan u gebruik maken van het klachtenformulier (116 kB) of zelf een brief schrijven. Naar keuze kan u dit faxen, e-mailen of opsturen per post.

Mondelinge klacht

U kan uw klacht ook mondeling tijdens uw bezoek of telefonisch meedelen aan één van de medewerkers. Het is mogelijk dat de medewerker u vraagt uw klacht schriftelijk in te dienen als deze niet onmiddellijk kan worden behandeld.

Daarna

wordt uw klacht onderzocht door de klachtenbehandelaar

binnen de 10 dagen krijgt u een ontvangstmelding

binnen de 45 dagen krijgt u bericht over het resultaat

bent u niet tevreden met het resultaat, dan kan u uw klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst (tel. 1700) ; klachten@vlaamseombudsdienst.be ; http://www.vlaamse ombudsdienst.be )

Niet alle klachten worden behandeld

klachten over gebeurtenissen van meer dan 1 jaar geleden

klachten die voor een tweede keer worden ingediend

klachten over wettelijke regels of beleidsregels

anonieme klachten