Aanvraag om geld

Als je leent om renovatiewerken te doen, dan moet je een aanvraag om geld indienen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

De uitbetaling gebeurt in principe op basis van facturen. Je voegt dus kopies van de facturen of betalingsbewijzen bij het aanvraagformulier. Je e-mailt alles naar woonlening@vmsw.be.

De uitbetaling gebeurt in één of meerdere schijven. De uitbetaling gebeurt nadat de werken, waarvoor je geld vraagt, zijn uitgevoerd. Voorschotten op voorhand zijn mogelijk maar dit bespreek je met de schatter van de VMSW.

Het is ook die schatter die de ingediende aanvraag om geld controleert en goedkeurt. Hij kan op plaatsbezoek komen om de uitgevoerde werken na te kijken.